Welkom op de website van basisschool Scharn

Welkom op de homepagina van Basisschool Scharn. Wij zijn een eigentijdse basisschool in Maastricht. Een school waar een kind met plezier naar komt en heel veel leert. Wij vinden dat kinderen -de volwassenen van morgen- zich breed moeten kunnen ontwikkelen. Wij zorgen voor een duurzaam fundament; goede taal- en rekenvaardigheid en daarnaast aandacht voor andere zaken en vakken. Voorbeelden hiervan zijn: wetenschap en techniek, gezond gedrag en bewegingslessen, burgerschapsvorming, kunst en cultuur en levensbeschouwing. Basisschool Scharn neemt deel aan Eco-schools, hét internationale keurmerk voor duurzame scholen.

      

Onze ambitie

Op onze school leren kinderen met véél plezier, waarbij ze kansen krijgen om zelfstandig en samen met anderen hun talenten te ontwikkelen. Samen leven, samen leren.

Wij zijn een eigentijdse basisschool die kwalitatief  goed onderwijs biedt. Basisschool Scharn is een katholieke cultuurschool. We gaan ervan uit dat je levensbeschouwing een persoonlijke keuze is en dat het de taak van de school is om een brede oriëntatie te bieden. De christelijke normen en waarden zijn uitgangspunt van onze basisschool.

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfkritische, respectvolle mensen die hun talenten optimaal benutten.

Dat doen wij vanuit waardegericht onderwijs waarbij de volgende kernwaarden centraal staan: betrokken, samenwerken, relatie, competentie en autonomie en professioneel.

Betrokken

Een wezenlijk aspect voor ons is de innerlijke betrokkenheid van kinderen. Kinderen leren het beste als ze iets graag willen leren. Een ander wezenlijk aspect voor ons is de innerlijke betrokkenheid van kinderen. Kinderen leren het beste als ze iets graag willen leren. Kinderen leren graag als ze zelf actief betrokken kunnen zijn. We willen kinderen medeverantwoordelijk laten zijn voor hun eigen leren. Dat realiseren we door ze al vroeg met weektaken te leren werken.

Samenwerken

Samenwerking vormt niet alleen voor de schoolcultuur een belangrijk uitgangspunt, maar tevens voor het onderwijs in de klas. Kinderen leren samenwerken, met elkaar communiceren, rekening houden met elkaars sterke en zwakke punten, wederzijds respect voor elkaar. Daartoe is het voortdurend werken aan sociale vaardigheden eveneens van belang. Expliciet aandacht schenken aan waarden en normen is daarbij een van de pijlers. In het team werken we intensief met elkaar samen. We bereiden samen lessen voor en gaan regelmatig elkaars lessen bezoeken. We gaan graag in dialoog. Wat vinden de leerlingen en ouders van onze beleidsvoornemens en wij werken intensief samen met onze kindpartners.

Relatie, competentie en autonomie

Persoonlijke aandacht voor de leerling, via persoonlijke leergesprekken, en ruimte bieden om gevoelens te uiten, zijn belangrijke aspecten als het gaat om het opbouwen van een relatie. Wij laten leerlingen ervaringen opdoen om gewenste resultaten te halen en vertrouwen te hebben in eigen kunnen. Leerkrachten bieden ondersteuning en structuur om de competentiegevoelens bij de leerlingen te versterken. Hoge verwachtingen hebben die passen bij het ontwikkelingsniveau van de leerling draagt ertoe bij dat leerlingen zich sneller competent voelen en de lesstof beheersen. Daarbij willen wij de leerlingen ruimte bieden (autonomie) om eigen keuzes te maken in de geboden leeractiviteiten waarbij de leerkrachten de leerdoelen en het belang daarvan duidelijk maken.

Professioneel

Samen elke dag een beetje beter is de onderlegger van onze professionele samenwerkingscultuur. We staan open voor feedback van anderen en reflecteren op ons eigen handelen. Waarom doen we wat we doen? Wat gaat goed en wat kan beter? We stellen ons open op naar leerlingen (o.a. leerlingenraad) en ouders (via kijkochtenden). We blijven actief werken aan onze kennis en vakbekwaamheid.

    

 

Koen den Os 079 7905 stappen id werkeld v morgen 

 

 

 schoudercom met tekst

 

 

Logo eco Schools

ECO BOT copy 2

 

logo Gezonde School

Laatste nieuws

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling