Aanmeldformulier

 

 Aanmelden nieuwe leerling:

 

Indien uw kind in de loop van het schooljaar vier jaar wordt, stellen wij het zeer op prijs dat u uw kind tijdig aanmeldt. Dit heeft te maken met de planning van het komende schooljaar.

Tijdig betekent 1,5 jaar voorafgaand aan de eerste schooldag. Ouders die hun kind willen aanmelden worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de directeur, Annette Wijnen.

Loopt u gerust even binnen om een afspraak te maken of neem telefonisch contact met ons op : 043-362 05 65

 

Tijdens dit gesprek ontvangen zij informatie over het onderwijs op onze school en het gesprek wordt afgesloten met een rondleiding.

Voor de aanmelding van een broertje of zusje van een leerling die al op school zit, volstaat de aanmelding middels een gesprek met de intern begeleider, Saskia Janssen. Grotendeels zijn de ouders dan al bekend met Basisschool Scharn en ligt de nadruk op het inventariseren van de onderwijsbehoeften van het kind.

Om toegelaten te worden tot onze school dienen de ouders altijd eerst hun kind aan te melden middels een aanmeldformulier. Dit formulier dient tien weken (max. 1,5 jaar) vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd, ingeleverd te worden bij de administratie van de school.

Binnen zes weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school(directeur) te beslissen over de toelating. Via de intern begeleider wordt uw kind uitgenodigd om te komen oefenen. Uw kind mag tien dagdelen komen oefenen, verdeeld over vijf weken. Deze oefenmomenten komen in samenspraak met de ouders tot stand.

U vindt hier het     AANMELDFORMULIER  

 

Aanmeldformulier foto

 


MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling