Laatste Nieuws

Hieronder vindt u de nieuwe beslisboom waarmee u kunt bepalen of uw zoon/dochter met klachten naar school mag komen. Heeft u vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact op met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regionale GGD. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
 
Dag ouders/verzorgers en alle betrokkenen bij de school en het kindcentrum Scharn.
Op bijgaande foto's een impressie van:
- de 1e bijeenkomst van het eco team (verdere info volgt) op maandag 21 september 2020
- de nationale buiten speeldag waaraan ook wij hebben deelgenomen op dinsdag 22 september 2020

Aanstaande weken vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Wij wensen alle leerkrachten, ouders/verzorgers en kinderen hele fijne gesprekken.

Namens het schoolteam BS Scharn,
Marcel Janssen

IMG 2348

IMG 2350

 

IMG 2353

 


20200915 brief aan ouders basisonderwijs.pdf

 

Beslisboom verkouden kind 0 jaar tm groep 8_-_BOinK_AJN_RIVM__220920.pdf

Decision tree nasal cold child age 0-group 8 primary_-_BOinK_AJN__24092020.pdf.pdf


 

Aan alle betrokkenen bij Kindcentrum Scharn.

Op woensdag 9 september 2020 heeft de aftrap plaatsgevonden van het visietraject nieuwbouw/renovatie kindcentrum (KC) Scharn.

Een afvaardiging van het schoolteam heeft tezamen met een afvaardiging van het team van pedagogisch medewerkers van MIK met elkaar gesproken over de gezamenlijke visie. Daarnaast waren ook enkele ouders/verzorgers present. De inspirerende bijeenkomst vond plaats olv De RO groep.

Deze instantie begeleidt het gehele visie- als technische traject. Vanuit deze eerste bespreking gaan we gezamenlijk op weg, met als doel, het creëren van een fantastisch kindcentrum gebouw. Een gebouw met een moderne en rijke speel- en leeromgeving. Een gebouw en een omgeving die uitdagen tot veilig, creatief en duurzaam spelen en leren. De foto’s geven een aardige impressie van het gebeuren van gisteravond.

De komende maanden zullen wij u steevast op de hoogte brengen van dit interessante en belangrijke bouwtraject.

Namens ons allen,

U vriendelijk groetend,

Marcel  Janssen

IMG 2312IMG 2314

IMG 2315

IMG 2317

IMG 2318


 

Maastricht, 4 september 2020.

Beste ouders/verzorgers,

Door middel van dit nieuwbericht informeer ik u mede namens het schoolteam over het navolgende;

I.v.m. Corona hanteren wij al geruime tijd een zekere aanpak. We kunnen en mogen gerust stellen dat deze aanpak door alle betrokkenen goed wordt nageleefd. Hierin dienen we met zijn allen wel te letten op:

  • Vasthouden aan de gemaakte afspraken en daarbij de kinderen niet te vroeg naar school te laten komen c.q. te brengen.
  • Indien een kind neusverkouden, griep-, koorts- of corona(verwante) verschijnselen heeft, dat wij dan als school de zogenaamde beslisboom hanteren. Op basis van de uitkomst kunnen wij als school dan aan ouders/verzorgers vragen het kind thuis te laten of op school op te halen.
  • De aangepaste BSO-ophaaltijd. Dit wordt nu één tijd en wel 15.00 uur. Dit houdt in dat de kinderen uit het 1e cohort in de klas of duo/parallel klas een kwartier wachten tot de eindtijd van 15.00 uur.
  • De traktaties van de kinderen, meestal bij de verjaardag, dienen, zoals ons beleid dit aangeeft, ook in tijden van Corona, zoveel als mogelijk ‘gezond’ te zijn. Fijn als u hiermee rekening houdt.
  • Zoals u weet zijn de methode ongebonden (cito) eindtoetsen vorig schooljaar, ook alweer vanwege Corona, niet doorgegaan. Voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8 vindt deze E-meting nu plaats eind september/ begin oktober 2020.

U met deze informatie,

Opnieuw en correct te hebben geïnformeerd,

U vriendelijk groetend,

Marcel Janssen, directeur

 

 


Introductie Filmpje

Hieronder via de link, vindt u via de nieuwsberichten in SchouderCom,

het introductie filmpje van onze nieuwe directeur, de heer Marcel Janssen.

 

Introductie fimpje, Marcel Janssen

 

 


 
Hoog bezoek.......
Dag ouders/verzorgers. 
Zoals u ziet sluipt er ook tijdens Corona tijd wel eens wat doorheen...... zie foto hieronder. Bezoek van de ‘wijkkat’. 

 

Iets anders
Er zijn vragen gekomen over hoe te handelen bij een luizenvraagstuk in coronatijd. 
Welnu. Wij vragen u als school zelf te controleren of uw kind(eren) luizen heeft. Is dit zo, dan dient u de reguliere procedure volgens het bekende schoolprotocol te volgen. We zullen dit protocol op de website plaatsen. 
Wij danken u voor uw medewerking in deze.
U groetend , 
Schoolteam BS Scharn

Voorbeeld van afbeelding

 


 

            WELKOM !

 

welkom

 

Wij hopen dat iedereen genoten heeft van een welverdiende vakantie! En dit natuurlijk in goede gezondheid. We zien ernaar uit jullie weer te zien! Dat wij er met z’n allen weer een gezellig, leerzaam schooljaar van mogen maken!

Voor verdere informatie over de start van het nieuwe schooljaar klik op onderstaande brieven:

brief aan ouders, start schooljaar 2020/2021

brief van MosaLira, start schooljaar 2020-2021

 

 

 MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling