Oudervereniging

 

Oudervereniging Basisschool Scharn

 
Op onze school is een oudervereniging, die zich ten doel stelt om samen met het team gedurende het schooljaar extra activiteiten te organiseren waarvoor de school geen vergoeding krijgt. Denk hierbij aan de grootse intocht van Sinterklaas, een gezellig samenzijn met Kerst, de herfstwandeling, de sport- en speldagen, het carnavalsgebeuren en het onvergetelijke schoolreisje. Via de ouderbijdrage worden die activiteiten grotendeels bekostigd.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is:

€ 37,50 per kind
€ 20,00 per kind dat vanaf 1 januari 2018 instroomt.

Lopende het schooljaar ontvangen alle ouders een bericht met daarin het verzoek de ouderbijdrage voor hun kind(eren) over te maken.

De ouders van kinderen die in de loop van het jaar instromen, ontvangen dit bericht in de maand dat hun kinderen instromen.

De ouderbijdrage wordt geïnd door de oudervereniging en wordt jaarlijks, na instemming van de MR, vastgesteld. De oudervereniging legt verantwoording af over de begroting/besteding van de ouderbijdragen. Het jaarverslag en financiële jaarverslag komen na goedkeuring op de website van de school te staan.

Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan is er een mogelijkheid om bij de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland een aanvraag in te dienen om bij te springen. Voor meer informatie, zie http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle ouderbijdragen bij elkaar zorgen er voor dat de kinderen een paar keer per jaar die bijzondere activiteiten kunnen meemaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Indien u vragen heeft met betrekking tot de oudervereniging of de ouderbijdrage kunt u via SchouderCom mailen naar: Ouderraad.

 

Bestuur:​ ​

​Voorzitter:

​Didi Heunders

​Secretaris

​Willy Moonen-Boersma

​Penningmeester

Alice Philippen

   
Afgevaardigde leerkracht:

Yvonne Jongen
jaarverslag 2015-2016.pdf

financieel jaarverslag 2014-2015.pdf

Jaarverslag 2014-2015.pdf
 
Relevante links

·         www.nko.nl: website van de Nederlandse Oudervereniging Katholiek Onderwijs


·         http://www.alleswetenovereten.nl/wat-doet-het-met-je-lichaam: Op deze website kom je alles te weten over eten. Handige tips, excursies en activiteiten voor in de klas zijn hier te vinden.​


 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling